Aralık 04 2021 22:31:47
Konu Yazarı : YILDIRIM
Konu ID : 6737
Konu Bilgileri
Bu Konuda 1 Mesaj Mevcut ve 8993 Kere Okundu.
Reklam
Başlığı Görüntüle
Engel Degiliz » PAYLAŞILAN SORUNLAR » Engelli Hakları
2014 Yılında Torba Yasası İle Engelliler İçin Yapılan Yasal Düzenlemeler.
Kullanıcı Adı
Parola
Kayıt Forum Kuralları S.S.S. Üye Listesi Bugünkü Mesajlar Arama

Başlığı Yazdır

14-05-2014 04:21
Burada Olan Üyeler: 1 ziyaretçi
2014 Yılında Torba Yasası İle Engelli...
Kullanıcı Avatarı

YILDIRIM
Admin


Mesaj Sayısı: 3023
Katılım Tarihi: 10.01.09
İl / İlçe: Edirne
Yaş : 59
Tasarıya göre;

- Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan hükümler paralelinde, kurumların engelliler için sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapması öngörülmektedir.

- Tasarının 56 ncı maddesiyle engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olup engellilik durumları nedeniyle araçları bizzat kullanamayacak olan engellilere (motor silindir hacmi 2.800 cm3 ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dahil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) yük taşınmasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu kapasitesi istiap haddinin % 50 sinin altında olanlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan araçların ÖTV siz verilmesini sağlamaktadır.

- 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme ile engelliye evde bakım hizmeti uygulamasında köklü değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişiklikle birden fazla bakıma muhtaç engellinin bulunduğu hanelerde gelir kriterinin hesaplanmasında, hanede bulunan birinciden sonraki her bakıma muhtaç engellinin iki kişi olarak dikkate alınması öngörülmüştür.

- Sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyenler ile ağır engellilerin birden fazla olmamak üzere refakatçilerine, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarında, belediyelere ve belediyeler tarafından kurulan şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilme hakkı getirilmektedir.

- 18 yaş altı engelli aylıklarında engelli yakınının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmıştır. Diğer taraftan engelli aylık tutarlarının yaşlı aylığına endeksleme yerine ayrık göstergelerle belirtilmesi ile merkezi yönetim bütçe kanununda farklı belirlenebilmesi sağlanmıştır.

- Ücretsiz seyahat hakkının kapsamı genişletilerek muharip gazilerin, malullerin, harp malulü aylığı bağlanan malullerin ve vazife malullerinden hayatını kaybeden veya malul olanların ana ve babaları ile yirmi beş(25) yaşını doldurmamış çocukları ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşi, ana ve babaları ile yirmi beş yaşını doldurmamış çocuklarının da faydalanması amaçlanmıştır.

- Engelli çocukların ihtiyaçları, yeterlilikleri ve sınırlılıkları göz önünde bulundurularak, uygun düzenleme ve desteklerle eğitim alması ve bu eğitimden en yüksek seviyede yarar elde etmesi için alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir kurul tarafından engelli çocukların eğitsel yönden değerlendirilmesi, tanılanması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu doğrultuda eğitim planlanması yapılması büyük önem arz etmektedir.
Bu anlamda, engellilerin eğitsel değerlendirme ve tanımlanmasının il milli eğitim müdürlükleri rehberlik araştırma merkezlerinde uzman kişilerden oluşan ve engelli ailesinin de yer aldığı kurul tarafından yapılması ve eğitim planlamasının geliştirilmesi öngörülmektedir.

- Engellilere yönelik, öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için durumlarına uygun olarak gerekli psiko sosyal destek ve bakım hizmetleri sunulacak. Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararının alınması, planlanması, yürütülmesi ve sonlandırılması dahil her aşamasında engelli ve ailesinin aktif ve etkin katılımı sağlanacak.

- 4857 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmiştir. Ek 1 inci madde ile, ülkemizde engellilik durumu ve derecesi nedeniyle açık iş gücü piyasasında istihdam edilemeyen zihinsel ve ruhsal-duygusal engellilerin korumalı iş yerlerinde işe yerleştirilerek hem üretken olmaları hem de işe uyum yoluyla toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması amacıyla, bu iş yerlerinin devamlılığının desteklenmesini sağlayacak bir teşvik olarak engellilere ödenecek aylık ücretlerin belli bir oranına kadarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmüştür.

- Milli Eğitim Temel Kanununun eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olduğunu vurgulayan maddesinde, ayrımcılık yapılamayacak hususlar arasında engelliliğin de açıkça vurgulanması suretiyle engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadelenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

- Büyük şehir belediyeleri ve belediyelerin şehir içinde sunulan ya da denetlenen toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alması, hizmete başlatılacak olan sürücü koltuğu hariç sekizden az koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir olmasının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.

- Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri ile çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerinin oluşturularak toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamamaları amaçlanmaktadır.

- Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan standartlar arasında, başta erişilebilirlik alanına ilişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıda standart bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organı olan Genel Kurulda ve teknik kurulda temsil edilmesi yoluyla karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

- Kara yolu Güvenliği Yüksek Kurulunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da temsil edilmesi sağlanarak kara yollarında engelliler için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda karar alma sürecine katkı sağlanabilmesi amaçlanmıştır.

- 2022 sayılı Kanun ile aylık bağlanan kişilerin ekonomik koşullarına göre kendilerine ödenen yaşlı ve engelli aylığını tüketerek elden çıkarmak zorunda kalan, günü gününe ve güçlükle geçinen kimseler olduğu bilinmektedir. Yaşlı ve engelli kişiye ödenen aylıkların, 2022 sayılı Kanunda yer alan nedenlerle geri alınması gerekmektedir. Ancak Bakanlık tarafından açılan davalarda, alacağın borçludan tahsilinin mümkün olmadığı ve alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesai karşılığında elde edilecek bir yararın bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle madde ile, her ne şekilde olursa olsun yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edileceği, ilgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icra takibi yapılmayacağı hükmü eklenmiştir.

- Ayrıca, söz konusu sosyal yardıma ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için (9.500) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılması öngörülmüştür.

- Engellilere sunulan bakım hizmetlerinin yerel düzeyde yaygınlaştırılmasının sağlanması amacı doğrultusunda, Bakanlık dışında bakım hizmeti veren resmî kurumların teşvik edilmesi öngörülmüştür. Bu suretle, bakıma ihtiyacı olan engellilerin ailelerinin bulunduğu şehirlerdeki yerel yönetimlerin de bakım merkezleri açmaya teşvik edilerek hizmetin yaygınlaştırılması ve engellilerin yaşadıkları yerde bakımlarının sağlanması amaçlanmıştır.

www.engeldegiliz.com/images/imza.jpg
 
Çevrimdışı
Atlanılacak Forum:
Forum powered by fusionBoard
Bu Başlığı Paylaş
URL:
BB Kodu:
HTML:
Benzer Başlıklar
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Torbadan Engelliler İle İlgili Yasa Engelli Hakları 1 01-12-2017 17:46
Engelliler İçin Yatak Merdiveni Engelli Teknolojisi 1 06-12-2016 06:13
emekli maaşımdan yapılan kesinti......ve bimerden gelen cevap yazısı... Engelli Maaşı Muhtaçlık ve Evde Bakım Aylığı 5 30-06-2016 21:31
ABD 'Li Engelliler Yasası Uygulama ve işleyişi Engelli Hakları 1 02-04-2016 15:24
Evin Önüne Özel Engelli Park Yeri İçin Belediyeye Dilekçe Örneği ! Engelli Hakları 3 17-02-2015 00:36
NewFusioN by HaYaLeT 40,134,152 Tekil Ziyaretçi  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!