Ekim 07 2022 01:55:07
Konu Yazarı : YILDIRIM
Konu ID : 3481
Konu Bilgileri
Bu Konuda 1 Mesaj Mevcut ve 9204 Kere Okundu.
Reklam
Başlığı Görüntüle
Engel Degiliz » ATATÜRK KÖŞEMİZ » Hayatı
Mustafa Kemal Atatürk Hayatı
Kullanıcı Adı
Parola
Kayıt Forum Kuralları S.S.S. Üye Listesi Bugünkü Mesajlar Arama

Başlığı Yazdır

09-04-2011 02:12
Burada Olan Üyeler: 1 ziyaretçi
Mustafa Kemal Atatürk Hayatı | Düzenleyen YILDIRIM 10-04-2017 17:36
Kullanıcı Avatarı

YILDIRIM
Admin


Mesaj Sayısı: 3023
Katılım Tarihi: 10.01.09
İl / İlçe: Edirne
Yaş : 59
www.engeldegiliz.com/dugun/atam.gif

www.engeldegiliz.com/dugun/hayati.gif


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı. (Selanik 1881 - İstanbul 1938)

....Gümrük kolcusu Ali Riza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olan Mustafa Kemal, Kemal Atatürk,

....ilkögrenimine Selanik'te başlayıp, babasının ölümü (1893) üstüne annesi ve kız kardeşiyle

....bir süre dayısının kâhyalık yaptığı Çalı Çiftliii 'nde (Langaza, Selanik yakınında) yaşadı.

....Ögrenimini sürdürebilmek için yeniden Selanik'e anneannesi ve teyzesinin yanına gönderilip,

....askerî rüştiyeyi (1895), Manastır Askerî idadisi'ni (1898) bitirdi. İstanbul'a gelerek Harbiye'ye girdi. (1899)

....Bu arada Harbiye'den tanıdığı Ali Fuat Cebesoy ve iki subay arkadasıyla birlikte padişahı eleştirdiklerı

....ve yasak kitapları okudukları gerekçesiyle tutuklanıp, Yildiz Sarayı'nda bir süre sorguya çekildiyse de,

....bağışlandı.

Harbiye'yi kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirip, (1905) Şam'daki 5. Ordu'ya atandı. (1905 Şubat'ı) Şam'da

....tanıştığı Mustafa Cantekin ve Müfit Özdeş adlı arkadaşlarıyla birlikte, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 'ni kurup (1906),

....cemiyetin Yafa, Kudüs ve Beyrut şubelerinin örgütlenmesinde rol oynadı. Cemiyetin şubesini kurmak için

....Selanik'e gidip, yeniden Şam'a dönerek, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin ittihat ve Terakki ile birleşmesi (1907)

....ardından, Manastır 'daki 3. Ordu 'ya atandı. ittihat ve Terakki Cemiyeti 'ne girdiyse de, cemiyetin kurucularıyla

....pek anlaşamadı. Bu arada ittihat ve Terakki, 1786 Anayasası' nın geri getirilmesini isteyen bir bildiri yayınladı

....ve İstanbul hükümetinin Rumeli' ye yolladığı birliklerin ittihatcılarla birleşmesi üstüne, ikinci Mesrutiyet ilan

....edildi.(1908)

Meşrutiyetin ilanını köklü reformların izlemesi ve ordunun siyaset dışı kalması gerektiğini

....öne sürdüğü için ittihat ve Terakki' yle arası açılan Mustafa Kemal, Rauf (Orbay), Kâzım Karabekir, Fethi (Okyar),

....İsmet (İnönü), Refet (Bele), Ali Fuat (Cebesoy) beyler gibi subaylarla muhalif bir grup oluşturdu. Bu arada

....Bingazi ve Trablusgarp'ta patlak veren ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilip, görevini kan dökmeden

....tamamlayarak, Selanik'e döndü. 31 Mart Olayı patlak verince İstanbul'a yürüyen Hareket Ordusu'nun

....(bu adı kendisi vermiştir) Yeşilköy'e kadar kurmay başkanlığını yapıp, Selanik'e dönerek, ittihat ve Terakki

....Büyük Kongresi'ne Trablus delegesi olarak katıldı. (22 Eylul 1909)

Ordunun siyaset dışı kalması gerektigi görüşünü tekrarladığı için, ittihat ve Terakki Cemiyeti tarafından

....tehlikeli kişi sayılmaya başlanarak, iki kez öldürülmek istenmesi üstüne bir süre siyasal etkinliklerine

....ara verdi. 1911'de İstanbul'da Erkâni Harbiyei Umumiye Nezareti'nde görevlendirilip, aynı sene başlayan

....Trablusgarp Savası'na gönüllü olarak katılarak, Tobruk ve Derne'de başarıyla savaştı, Binbaşılığa yükseltilip,

....ertesi yıl (1912) .Balkan Savası başlayınca, Bolayır'daki kolorduya atandı ve Edirne'nin geri alınması

....harekâtina katıldı. Sofya Askerî ateşeliğine getirilip (1913), bir yıl sonra yarbaylığa yükseldi.

....Birinci Dünya Savası başlayınca, ittihat ve Terakki hükümetinin, yazılı uyarılarına karşın Almanya'nın

....yanında savaşa girmesinden sonra, Tekirdağ'daki 19. Tümen komutanlığına getirildi. Gelibolu yarımadasına

....çıkmaya başlayan itilâf Devletleri birliklerine karşı Anafartalar, Conkbayırı ve öteki cephelerde önemli

....muharebeler verdi.

Hastalandığı için İstanbul'a dönüp, rütbesi albaylığa yükseltildi. (1915) 1916'da Edirne'de 16. Kolordu

....komutanlığına, hemen ardından da livalığa yükseltilerek Doğu'da bir başka kolorduya atandı,

....Diyarbakır'da Kâzim Karabekir Paşa'yla birlikte, yeni kurulmakta olan 2. Ordu'yla Muş ve Bitlis'i düşman

....isgalinden kurtardıktan sonra (6-7 Agustos 1916), ertesi yıl 2. Ordu'nun komutanlığına getirildi. (18 Mart 1917)

....Falkenhayn komutasında kurulan Yıldırım Orduları grubu içindeki 7. Ordu komutanlığına atandıysa da, askerî

....stratejiye ilişkin görüş ayrılıklari nedeniyle istifa ederek İstanbul'a döndü (1917 Ekimi) ve döner dönmez genel

....karargâh emrine alındı. Alman imparatorunun davet ettigi Veliaht Vahdettin Efendi 'yle birlikte Almanya'ya

....gidip, yolculuk boyunca veliahta savaşın kaçınılmaz sonuçlarını anlattı.

Vahdettin tahta çıkınca 7. Ordu komutanlığına ve padişahın fahri yaverliğine getirilip (1918), cephenin

....İngiliz saldırısı karşısında çökmesi ve Almanya'nın ateşkeş istemesi üstüne, padişaha bir telgraf çekerek,

....Talat Paşa hükümetinin yerine kurulan yeni hükümetin, hemen Osmanlı Devleti 'nin müttefiklerinden

....ayrı bir barış antlaşması imzalamasını, elde kalan kuvvetlerin Anadolu'ya çekilerek ulusal direnişe

....geçilmesini istedi. Ahmet izzet Paşa' nın sadrazamlığa getirilmesi ve Rauf Bey ile Fethi Bey' in de görev

....aldığı yeni hükümetin Mondros Ateşkeş 'ini imzalamasından (30 Ekim 1918) sonra, Liman Von Sanders'in

....ayrılmasıyla Yıldırım Orduları grubu komutanlığına getirildi. ingilizler 'in müdahalesiyle Yıldırım Orduları

....grubu dağıtılınca, itilâf Devletleri birliklerinin istanbul'u işgal ettikleri (13 Kasim 1918) günlerde istanbul'a

....dönüp, Anadolu'ya geçme olanaklarını arastırmaya başladı. ingilizler 'in Samsun dolaylarındaki Rum

....çeteleri ile Türkler arasındaki çatışmaların önüne geçilmesini istemeleri üstüne, çok geniş yetkilerle

....9. Ordu müfettişliğine atanmasıyla beklediği fırsatı bulup (o sırada Yunanlılar izmir'e asker çıkardılar),

....19 Mayis 1919'da Samsun'a ayak bastı. ilk iş olarak askerî alanda, Anadolu ve Trakya'da ayakta kalmış

....birliklerle, siyasal alandaysa Mudafaa-i Hukuk ve Reddi ilhak gruplarıyla ilişki kurdu, istanbul'un kendisine

....verdiği görev bu grupları dağıtmak olduğu halde, aralarındaki bağları pekiştirmek ve Kuvay -i Milliye adı

....altında kurulmakta olan silahlı halk kuvvetleriyle ilişkiye geçmek için çaba gösterdi. Havza'ya, ardından da

....Amasya'ya geçerek çalışmalarını sürdürdü. 3 Temmuz'da Vilayati Sarkiye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin

....kongresine katılmak için Erzurum'a gidip, istanbul hükümetinin durumdan kuşkulanarak geri dönmesini bir

....telgrafla bildirmesi (7 Temmuz 1919) üstüne, görevinden ve askerlikten istifa ettiğini bildirdi.

....23 Temmuz - 7 Ağustos arasındaki Erzurum Kongresi 'nde seçilen temsilciler kurulunun başkanlığına

....getirildi ve alınan kararları bir bildiriyle açıkladı. Sivas Kongresi'nde (4 Eylül 1919) Erzurum Kongresi 'nin

....kararlarının onaylanmasından sonra, istifa etmek zorunda kalan Damat Ferit hükümetinin yerine kurulan

....Ali Riza Paşa hükümetinin temsilciler kuruluyla (Heyet-i Temsiliye) görüşmeler yapmak için gönderdiği

....Salih Paşa 'yla Amasya 'da görüşerek (20 - 22 Ekim 1919), Amasya Protokollerini imzaladı.

....Erzurum milletvekilliğine seçildiği (7 Kasım 1919) halde, 12 Ocak'ta istanbul 'da toplanan Mebusan Meclisi 'ne

....katılmadı. (Mustafa Kemal'in katılmadığı bu son Osmanlı meclisi Misak-i Milli ilkelerini kabul etti.

....17 Şubat 1920).


Bu arada Damat Ferit Paşa yeniden sadrazamlığa getirilip, Anadolu 'daki ulusal hareketi "isyan", bu hareketi

....yönetenleri de "eşkiya" diye niteleyerek, "hilafet ordusu" adı altında toplanan birlikleri Mustafa Kemal Paşa' ya

....bağlı kuvvetlerle savaşmak için Anadolu' ya gönderdi. Bu durum karşısında Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de

....Ankara 'da ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ni toplayıp, meclisin seçtiği 11 kişilik icra vekilleri heyetinin

....başkanlığına getirildi. (24 Nisan 1920) Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde Mustafa Kemal en çok, savaşın

....yönetimine ilişkin sorunlarla ilgilendi. Bir yandan düşmana karşı çarpışılırken, diğer yandan da Çerkez Ethem

....gibi çetecilerin disiplin dışı davranışlarıyla ugraşmak zorunda kaldı. Doğu cephesindeki savaşlar Kâzım

....Karabekir Paşa tarafından yürütülürken, Batı Anadolu 'da verilen savaşların yönetimini Mustafa Kemal Paşa

....üzerine aldı. Bir yıldır izmir ve çevresini ellerinde bulunduran Yunanlılar 22 Haziran 1920'de, Osmanlı

....hükümeti 'ne.Müttefikleri tarafından önerilen barış antlaşmasını kabul ettirmek amacıyla ileri harekâta

....geçmeleri üstüne, bu ilerleyişten ürken istanbul Hükümeti, 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması 'nı imzaladı.

....Ankara hükümetinin bu antlaşmayı tanımadığını açıklamasının ardından, Garp Cephesi komutanlığına getirilen

....Albay ismet (inönü) Bey, Birinci inönü Savaşı 'nda (10 Ocak 1921), Yunanlıları geri çekilmek zorunda bıraktı.

....Savaş yeniden başladıysa da, ikinci inönü Savaşı (1 Nisan 1921) da Yunanlıların yenilgisiyle sonuçlandı.

....10.Temmuz' da Yunanlılar bir genel saldırıya geçince, Garp Cephesi karargâhına giderek, İsmet Paşa 'ya, orduyu

....Sakarya'nın doğusuna geçirme buyruğunu verdi ve komutayı üstüne aldı. Ardından, olağanüstü yetkilerle,

....Büyük Millet.Meclisi orduları başkomutanlığına getirildi.

Yunan ordusunun 23 Ağustos'ta yeniden başlattığı genel saldırıya karşı, aralıksız 22 gün 22 gece süren çetin

....savaşta (Sakarya Meydan Savaşı) cepheyi bizzat yönetip, Sakarya 'nın doğusundaki bütün Yunan birliklerinin

....yokedilmesini sağladı. 19 Eylül 'de Büyük Millet Meclisi tarafından musirliğe (mareşal) yükseltildi ve "gazi"

....ünvanı verildi. Sakarya Meydan Savaşı 'ndan sonra Eskişehir - Kütahya - Afyon 'un doğusundan geçen bir hatta

....güçlü biçimde mevzilenen Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratmayı tasarlayan Mustafa Kemal

....26 Ağustos 1922 sabahı "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz' dir, ileri!" komutuyla Büyük Taarruz' u başlattı

....ve ilk Türk birliklerinin 9 Eylül'de izmir 'e girmeleriyle, üç buçuk yıldır işgal altındaki Anadolu toprağı

....düşmandan kurtulmuş oldu. Bu arada Usakizade Latife Hanım 'la tanışarak evlenen (29 Ocak 1923,

....bu evlilik 6 Agustos 1925' te anlaşmazlık nedeniyle boşanmayla sonuçlandı)

Mustafa Kemal, Mudanya Mütarekesi 'nin (11 Ekim 1922) imzalanması, Vahdettin 'in Türkiye'den kaçması

....(17 Kasım 1922), Lozan Antlaşması 'nın (24 Temmuz 1923) imzalanması, itilâf Devletleri 'nin İstanbul 'u

....boşaltmaları (2 Ekim 1923), Ankara 'nın başkent olması ve Halk Fırkası 'nın kurulmasının ardından,

....29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin Cumhuriyeti ilan etmesiyle, Cumhurbaşkanı seçildi.

....Sonra toplumsal devrimlere girişip, ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine yaklaştırmayı gerçekleştirdi.

....26 Kasım 1934' te TBMM, çıkardığı özel bir yasayla, Mustafa Kemal' e "ATATÜRK" soyadını verdi. Dış siyasette

...."Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini benimseyen Atatürk, Türkiye 'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü,

....dostluk antlaşmaları, bölgesel paktlarla güvence altına aldı (Balkan Paktı, 1934, Sadabat Paktı, 1937), Montreux

....Antlaşması 'yla (20 Temmuz 1936) Boğazların yeniden Türk savunma sistemi içine alınmasını, Fransız 'lara

....bırakılan Hatay 'ın Ankara Antlaşması 'yla anavatana katılmasını sağladı.(7 Temmuz 1939)

Ulu Önder Mustafa Kamal ATATÜRK, yakalandığı siroz hastalığının hızla ilerlemesiyle 10 Kasım 1938' de

....İstanbul 'da Dolmabahçe Sarayı 'nda vefat etti. Naası İstanbul 'dan Ankara 'ya top arabası ile taşınarak önce

....Etnografya müzesindeki geçici kabrine kondu (21 Kasım 1938), ölümünün on beşinci yılında da,

....büyük bir törenle Anıtkabir 'e aktarıldı (10 Kasım 1953).

 
Çevrimdışı
Atlanılacak Forum:
Forum powered by fusionBoard
Bu Başlığı Paylaş
URL:
BB Kodu:
HTML:
Benzer Başlıklar
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
ATATÜRK Ü DİNSİZLİKLE SUÇLAYANLARA, ATANIN CEVABI VAR. Hayatı 3 21-11-2017 10:06
Atatürk ün Anısına. Onu Doğru Anlayabilmek. Hayatı 1 10-11-2016 22:02
Doğum Günün Kutlu Olsun Kemal. Özel Günler ve Kutlamalar 4 21-01-2015 15:43
Atatürk ün Vasiyetini El Birliğiyle Gerçekleştirelim. Hayatı 1 16-04-2014 18:12
Atatürk döneminde "Torpil" nasıl yapılırdı? Hayatı 1 11-02-2014 23:16
NewFusioN by HaYaLeT 46,979,374 Tekil Ziyaretçi  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!